Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

I/ Thời gian bảo hành:

 • Bảo hành 01 năm đối với các sản phẩm không khuyến mại hoặc khuyến mại dưới 10%.
 • Bảo hành 06 tháng đối với các sản phẩm thuộc chương trình khuyến mại dưới 30%.
 • Bảo hành 03 tháng đối với các sản phẩm thuộc chương trình khuyến mại từ 30% trở lên.

II/ Điều kiện bảo hành:

KasaGrand nhận bảo hành miễn phí sản phẩm trong các trường hợp sau:

 1. Sản phẩm còn thời hạn bảo hành
 2. Sản phẩm được sử dụng đúng cách và bảo quản trong môi trường khô ráo
 3. KasaGrand chỉ bảo hành nếu hư hại là do lỗi của nhà sản xuất

KasaGrand KHÔNG bảo hành trong các trường hợp sau:

 1. Sản phẩm không đáp ứng các điều kiện được miễn phí bảo hành;
 2. KasaGrand không chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm do lỗi của quá trình lắp đặt gây ra, nếu sản phẩm đó không do KasaGrand trực tiếp lắp đặt;
 3. Do hao mòn tự nhiên, do các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến sản phẩm;
 4. Do tự ý sửa chữa, cải tạo, thay đổi vị trí ban đầu;
 5. Sử dụng hóa chất hoặc do bất cẩn va đập, do cố ý gây hư hại sản phẩm;
 6. Do thiên tai, tai nạn hay bất cứ tác nhân khách quan nào khác;
 7. Không bảo hành đối với sản phẩm là hàng trang trí

III/ Bảo trì sản phẩm

KasaGrand hỗ trợ bảo trì có tính phí theo yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm đã hết thời gian bảo hành hoặc không đáp ứng các điều kiện bảo hành. Mức phí bảo trì được tính dựa theo chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bảo trì sản phẩm.